Facebook

Sözlük

leadership

noun

Türkçe'si liderlik,önderlik
Tür noun
Örnek Cümle
Leadership development programs are ingenious and fun ways to learn, improve, and practice leadership skills that a manager needs during their everyday work.
Liderlik gelişim programları bir yöneticinin her çalışma günü sırasında gereksinim duyduğu liderlik becerilerini öğrenmenin, geliştirmenin ve uygulamanın yaratıcı ve eğlenceli yollarıdır.

Alternatif öneriler:

leaderleader writer