Facebook

Sözlük

leadership

noun

Türkçe'si liderlik,önderlik
Tür noun
Örnek Cümle
Showing leadership in a crisis is important for keeping your sales team calm and productive.
Bir krizde liderlik göstermek, satış ekibini sakin ve öğretici tutmak için önemlidir.

Alternatif öneriler:

leaderleader writer