Facebook

Sözlük

leading

adjective

Türkçe'siönde gelen,önemli
Türadjective
Örnek Cümle
Some geologists have argued that a rain of nitric acid, following a massive meteor impact 65 million yearsago, was one factor leading to the extinction of thedinosaurs.
Bazı yer bilimciler, 65 milyon yıl önce büyük bir meteor çarpmasını izleyen nitrikasit yağmurunun, dinozorların yok olmasına yol açan bir faktör olduğunu ileri sürmüşlerdir.

Alternatif öneriler:

misleadingmisleadingly