Facebook

Sözlük

leading

adjective

Türkçe'siönde gelen,önemli
Türadjective
Örnek Cümle
Global warming has already had a dramatic effect on rainfall Africa, leading to severe droughts.
Küresel ısınmanın, ciddi kuraklıklara sebep olarak Afrika'daki yağış üzerinde şimdiden çarpıcı etkisi vardır.

Alternatif öneriler:

misleadingmisleadingly