Facebook

Sözlük

least

adjective

Türkçe'si en az, en düşük
Tür adjective
Örnek Cümle
All fire protection systems should be inspected at least once a year.
Tüm yangın koruma sistemleri en az yılda bir kez kontrol edilmelidir.