Facebook

Sözlük

least

adjective

Türkçe'sien az, en düşük
Türadjective
Örnek Cümle
The abuses of the past, and even the present, make the careful use of essential natural resources, at least from now on.
Geçmişin ve hatta bugünün istismarları, doğal kaynakların, en azından bundan sonra,dikkatli kullanımını zorunlu kılmaktadır.