Facebook

Sözlük

least

adjective

Türkçe'si en az, en düşük
Tür adjective
Örnek Cümle
The least numerous are the areas that are sensitive to cold and to warmth.
Soğuğa ve sıcağa duyarlı alanlar ise en az sayıdadır.