Facebook

Sözlük

leather

noun

Türkçe'sideri
Türnoun
Örnek Cümle
The final process in turning animal hides or skins into finished leather is tanning.
Hayvan postu ya da derisini mamul deri haline dönüştürmede son işlem tabaklamadır.