Facebook

Sözlük

leave

verb

Türkçe'siayrılmak, terk etmek; bırakmak, yanına almamak
Türverb
Örnek Cümle
The doctor had to sell his house at once as he intended to leave the country.
Ülkeyi terk etmeye niyetlendiği için doktor derhal evini satmak zorunda kaldı.

noun

Türkçe'siizin,dinlenme
Türnoun
Örnek Cümle
Nobody can leave the country without a passport.
Hiç kimse pasaportsuz ülkeyi terkedemez.