Facebook

Sözlük

lecture

verb

Türkçe'sikonferans vermek; öğüt vermek
Türverb
Örnek Cümle
Since he has published extensively on the Cold Warera, we asked him to give a lecture on the Soviet espionage activities in the 1980s in the West.
Soğuk savaş dönemi ile ilgili pek çok yayın yapmış olduğu için, kendisinden 1960’larda Batıdaki Sovyet casusluk faaliyetleri üzerine bir konuşma yapmasını rica ettik.

noun

Türkçe'sikonferans; öğüt
Türnoun
Örnek Cümle
The lecture was too boring to listen to.
Konuşma dinlenmeyecek kadar sıkıcıydı.