Facebook

Sözlük

lecturer

noun

Türkçe'siöğretim görevlisi
Türnoun