Facebook

Sözlük

left

adjective

Türkçe'sisol,soldaki; arta kalan
Türadjective
Örnek Cümle
Had the programme been interesting, we would have left the TV on.
Program ilginç olmuş olsaydı, televizyonu açık tutardık.

adverb

Türkçe'sisola doğru,sol tarafta
Türadverb
Örnek Cümle
Jim left later than the other boys.
Jim diğer erkek çocuklardan daha sonra ayrıldı.