Facebook

Sözlük

left

adjective

Türkçe'si sol, soldaki; arta kalan
Tür adjective
Örnek Cümle
When I left the airport, Walter and his wife were still talking to the customs officers.
Havaalanından ayrıldığımda, Walter ve hanımı hâlâ gümrük memurlarıyla konuşuyorlardı.

adverb

Türkçe'si sola doğru,sol tarafta
Tür adverb
Örnek Cümle
I have earned my own living since I left school.
Okuldan ayrıldığımdan beri hayatımı kendim kazanmaktayım.