Facebook

Sözlük

left

adjective

Türkçe'si sol, soldaki; arta kalan
Tür adjective
Örnek Cümle
I hurriedly thanked the woman for the trouble she had taken and left the house as quickly as I could.
Katlandığı sıkıntı için kadına çok acelece teşekkür ettim ve evden mümkün olduğunca çabuk ayrıldım.

adverb

Türkçe'si sola doğru,sol tarafta
Tür adverb
Örnek Cümle
Had the programme been interesting, we would have left the TV on.
Program ilginç olmuş olsaydı, televizyonu açık tutardık.