Facebook

Sözlük

left

adjective

Türkçe'si sol, soldaki; arta kalan
Tür adjective
Örnek Cümle
Do you think there is anywhere in the world wherethe left remains a vibrant and progressive force?
Dünyada, solun dinamik ve ilerici bir güç olarak varlığını sürdürdüğü herhangi bir yer olduğunu düşünüyor musunuz?

adverb

Türkçe'si sola doğru,sol tarafta
Tür adverb
Örnek Cümle
Hats and coats must be left in the cloakroom.
Şapkalar ve paltolar vestiyere bırakılmalı.