Facebook

Sözlük

legislation

noun

Türkçe'siyasalar, yasama
Türnoun
Örnek Cümle
Lead in the exhaust fumes from traffic and in paints on toys or furniture that children might suck have been the subject of legislation in many countries.
Trafikten ileri gelen egzos dumanlarında ve çocukların emebilecekleri oyuncak ya da mobilyalarda bulunan kurşun birçok ülkede yasa konusu olmuştur.