Facebook

Sözlük

legitimacy

noun

Türkçe'si geçerlilik,yasallık
Tür noun
Örnek Cümle
Whether such increases are indicative solely of increased stress is a moot point, since changing diagnostic practices or more enlightened views about the legitimacy of psychological reasons for absence may also be contributing factors.
Bu tür artışların yalnızca artan gerilimin göstergesi olup olmadığı belirsiz bir konudur, çünkü değişen tanı uygulamaları ya da işten uzak kalma konusunda psikolojik nedenlerin geçerliğine ilişkin daha `aydınlık` görüşler de bu konuyu anlamamıza katkıda bulunan etmenler olabilir.