Facebook

Sözlük

legitimately

adverb

Türkçe'sikanuna uygun olarak
Türadverb

Alternatif öneriler:

illegitimatelegitimate