Facebook

Sözlük

length

noun

Türkçe'siuzunluk,boy,süre
Türnoun
Örnek Cümle
The axon varies in length in different kinds of neurone.
Akson boyu değişik tür nöronlarda farklıdır.