Facebook

Sözlük

lengthy

adjective

Türkçe'si uzun, ayrıntılı
Tür adjective
Örnek Cümle
Since the process of obtaining a visa for entry into Germany is lengthy and complex, many countries have asked the German authorities to do away with their agonizing visa procedure.
Almanya'ya giriş için vize alma süreci uzun ve karmaşık olduğu için birçok ülke Almanya'dan vize prosedürünü kaldırmalarını istedi.

Alternatif öneriler:

at lengthlength