Facebook

Sözlük

leprosy

noun

Türkçe'si cüzzam
Tür noun
Örnek Cümle
Throughout the ages, leprosy has been the most dreaded disease and its victims the most shunned people.
Asırlar boyunca cüzam en çok korkulan hastalık, kurbanları ise en çok sakınılan insanlar olmuştur.