Facebook

Sözlük

less

adjective

Türkçe'si daha az
Tür adjective
Örnek Cümle
Matthew has less trouble with French than Jared.
Ahmet'e ingilizce Mehmet'ten daha az güç geliyor.

adjective

Türkçe'si ...-den daha az
Tür adjective
Örnek Cümle
Air-breathing jets use less fuel than rockets but do not work in space.
Hava emişli jetler, roketlerden daha az yakıt kullanır, ancak uzayda çalışmazlar.