Facebook

Sözlük

less

adjective

Türkçe'si daha az
Tür adjective
Örnek Cümle
In most industrial societies today, less respect isshown to old people than formerly.
Bugün sanayi toplumlarının çoğunda, yaşlı insanlara eskisinden daha az saygı gösterilmektedir.

adjective

Türkçe'si ...-den daha az
Tür adjective
Örnek Cümle
If the increase in population is not accompanied by the increase in a nations capital stock, each additional worker who enters the labor force will have less and less plant and equipment to work with.
Nüfus artışı ulusun sermaye birikimiyle birlikte gitmezse, iş gücüne katılan her ek işçinin çalışması için daha az sayıda fabrika ve araç olacaktır.