Facebook

Sözlük

less

adjective

Türkçe'si daha az
Tür adjective
Örnek Cümle
In recent years natural gas has been popular because it has a somewhat less damaging impact on the environment.
Son yıllarda doğal gaz popüler olmuştur çünkü çevre üzerinde daha az zarar verici bir etkisi vardır.

adjective

Türkçe'si ...-den daha az
Tür adjective
Örnek Cümle
The older he gets, the less he remembers.
Yaşlandıkça daha az hatırlamakta (dir).