Facebook

Sözlük

lesser

adjective

Türkçe'sidaha az
Türadjective
Örnek Cümle
Economic recessions generally affect the rich to a lesser extent than they do the poor.
Genellikle ekonomik durgunluklar zenginleri, yoksulları olduğundan daha az bir düzeyde etkiler.

Alternatif öneriler:

blessedlessenlessened