Facebook

Sözlük

level

adjective

Türkçe'sidüz,yatay,seviyeli
Türadjective
Örnek Cümle
Eating fatty foods may well lead to a rise in the level of cholesterol in the blood.
Yağlı yiyecekler yemek kandaki kolesterol seviyesinde (bir) artışa yol açabilir.

verb

Türkçe'sidüzleştirmek,yıkmak
Türverb
Örnek Cümle
In Britain, over two million people drink tap water which contains aluminium well over the maximum level permitted by the European Union.
İngiltere’de iki milyondan fazla kişi, Avrupa Birliğince izin verilen en yüksek düzeyin çok üstünde alüminyum içeren musluk suyu içmektedir.

noun

Türkçe'siseviye,düzey
Türnoun
Örnek Cümle
The commission is working on a new proposal to ban the sale of cheeses with a bacterial level above a certain limit.
Komisyon, bakteri düzeyi belirli bir sının aşan peynirlerin satışını yasaklamak için yeni bir öneri üzerinde çalışıyor.