Facebook

Sözlük

level

adjective

Türkçe'si düz,yatay,seviyeli
Tür adjective
Örnek Cümle
Globalization means increasing the interdependence and connectivity on a global level with respect to the social, cultural, technological and economic levels.
Küreselleşme, sosyal, kültürel, teknolojik ve ekonomik seviyelerle ilgili olarak küresel bir seviyede karşılıklı bağımlılık ve bağlanırlığı artırma anlamına gelir.

verb

Türkçe'si düzleştirmek,yıkmak
Tür verb
Örnek Cümle
Jean-Jacques Rousseau, who was one of the forerunners of the Romantic Movement, put emotion at a higher level than reason.
Romantik akımın öncülerinden biri olan Jean-Jacques Rousseau, duyguyu akıldan daha yüksek bir düzeye koymuştur.

noun

Türkçe'si seviye,düzey
Tür noun