Facebook

Sözlük

level

adjective

Türkçe'si düz,yatay,seviyeli
Tür adjective

verb

Türkçe'si düzleştirmek,yıkmak
Tür verb
Örnek Cümle
Globalization means increasing the interdependence and connectivity on a global level with respect to the social, cultural, technological and economic levels.
Küreselleşme, sosyal, kültürel, teknolojik ve ekonomik seviyelerle ilgili olarak küresel bir seviyede karşılıklı bağımlılık ve bağlanırlığı artırma anlamına gelir.

noun

Türkçe'si seviye,düzey
Tür noun
Örnek Cümle
Today's state and a higher level global warming is often a threat to earth's existence.
Bugünün durum ve yüksek ölçüdeki küresel ısınması çoğu zaman dünyanın varlığı için bir tehdittir.