Facebook

Sözlük

library

noun

Türkçe'si kütüphane
Tür noun
Örnek Cümle
The Vatican Library of Rome, which moved to itspresent premises in 1588, is accepted to be one of the greatest libraries of Europe today.
Şimdiki yerine 1588'de taşınmış olan Roma Vatikan Kütüphanesi'nin bugün, Avrupa'nın en büyük kütüphanelerinden biri olduğu kabul edilir.