Facebook

Sözlük

lie

verb

Türkçe'siuzanmak; yalan söylemek
Türverb
Örnek Cümle
These lie between the Tropic of Cancer (23° 27 N) and the Tropic of Capricorn (23°27 S).
Ötekizamanlarda, tropikal bölgeler arasında, öteki enlemler üzerine dik olarak gelir.

noun

Türkçe'siyalan
Türnoun
Örnek Cümle
When we were in Antalya we had to lie down in the afternoon, because it was so hot.
Biz Antalya'da iken öğleden sonra yatmak zorundaydık, çünkü çok sıcaktı.