Facebook

Sözlük

lifestyle

noun

Türkçe'si yaşam tarzı
Tür noun
Örnek Cümle
Wild animals have a great influence on the lifestyle and culture of human beings.
Vahşi hayvanların insanoğlunun yaşam tarzı ve kültürü üzerinde büyük bir etkisi vardır.