Facebook

Sözlük

lifestyle

noun

Türkçe'si yaşam tarzı
Tür noun
Örnek Cümle
Due to the stressful lifestyle of people, a severe pain in head might be common at the end of the day.
İnsanların stresli yaşam tarzları yüzünden, başlarında şiddetli bir ağrı günün sonunda yaygın olabilir.