Facebook

Sözlük

lifestyle

noun

Türkçe'si yaşam tarzı
Tür noun
Örnek Cümle
Our lifestyle today, has changed drastically, thanks to the numerous innovations in technology.
Teknolojideki çeşitli yenilikler sayesinde günümüzdeki yaşam tarzımız ani bir şekilde değişti.