Facebook

Sözlük

light

adjective

Türkçe'si hafif; açık (renk)
Tür adjective
Örnek Cümle
Towards the end of World War I, bombing aircraftwere becoming more specialized and were dividedinto two subclasses, light and heavy.
Birinci Dünya Savaşının sonlarına doğru, bombardıman uçakları daha ihtisaslaşmış duruma gelmekteydi ve hafif ve ağır olmak üzere iki alt sınıfa ayrılmıştı.

verb

Türkçe'si yakmak; aydınlatmak
Tür verb
Örnek Cümle
Electric light is safer than candles.
Elektrik ışığı mumdan daha emniyetlidir.

noun

Türkçe'si ışık, lamba; ateş
Tür noun
Örnek Cümle
As inhabitants of the universe, we cannot helpwondering how the first source of light formed, howlife came into existence and whether we are alone asintelligent beings in this vast emptiness.
Evrenin sakinleri olarak, ışığın ilk kaynağının nasıl oluştuğunu, hayatın nasıl meydana geldiğini ve bu çok büyük boşlukta akıllı varlıklar olarak bizim yalnız olup olmadığımızı merak etmekten kendimizi alamayız.