Facebook

Sözlük

light

adjective

Türkçe'sihafif; açık (renk)
Türadjective
Örnek Cümle
Electric light is safer than candles.
Elektrik ışığı mumdan daha emniyetlidir.

verb

Türkçe'siyakmak; aydınlatmak
Türverb
Örnek Cümle
Her bedroom light is on so she can't have gone out.
Onun yatak odasının lambası yanıyor, bu nedenle dışarı çıkmış olamaz.

noun

Türkçe'siışık, lamba; ateş
Türnoun
Örnek Cümle
As inhabitants of the universe, we cannot helpwondering how the first source of light formed, howlife came into existence and whether we are alone asintelligent beings in this vast emptiness.
Evrenin sakinleri olarak, ışığın ilk kaynağının nasıl oluştuğunu, hayatın nasıl meydana geldiğini ve bu çok büyük boşlukta akıllı varlıklar olarak bizim yalnız olup olmadığımızı merak etmekten kendimizi alamayız.