Facebook

Sözlük

light

adjective

Türkçe'si hafif; açık (renk)
Tür adjective

verb

Türkçe'si yakmak; aydınlatmak
Tür verb
Örnek Cümle
Electric light is safer than candles.
Elektrik ışığı mumdan daha emniyetlidir.

noun

Türkçe'si ışık, lamba; ateş
Tür noun
Örnek Cümle
These techaniques are largely sophisticated methods of light microscopy but recently the electron microscope has been added to the tools of research.
Bu teknikler ışık mikroskopisinin oldukça gelişmiş yöntemleridir, ancak son zamanlarda araştırma araçlarına elektron mikroskobu eklenmiştir.