Facebook

Sözlük

light

adjective

Türkçe'si hafif; açık (renk)
Tür adjective
Örnek Cümle
Electric light is safer than candles.
Elektrik ışığı mumdan daha emniyetlidir.

verb

Türkçe'si yakmak; aydınlatmak
Tür verb
Örnek Cümle
Cosmic rays are in fact ions that strike the top of the atmosphere at nearly the speed of light and mostly come from beyond the solar system.
Kozmik ışınlar, aslında, atmosferin tepesine hemen hemen ışık hızına yakın bir hızda çarpan ve çoğunlukla güneş sisteminin ötesinden gelen iyonlardır.

noun

Türkçe'si ışık, lamba; ateş
Tür noun
Örnek Cümle
Towards the end of World War I, bombing aircraftwere becoming more specialized and were dividedinto two subclasses, light and heavy.
Birinci Dünya Savaşının sonlarına doğru, bombardıman uçakları daha ihtisaslaşmış duruma gelmekteydi ve hafif ve ağır olmak üzere iki alt sınıfa ayrılmıştı.