Facebook

Sözlük

like

prepositional phrase

Türkçe'sigibi,...-e benzeyen
Türprepositional phrase
Örnek Cümle
Every day, from newspapers and television, we learn about new technological developments that would have seemed to us like science fiction only ten yearsago.
Her gün gazetelerden ve televizyondan, sadece on yıl önce bize bilim kurgu gibi görünecek olan yeni teknolojik gelişmeleri öğreniyoruz.

verb

Türkçe'sihoşlanmak,sevmek
Türverb
Örnek Cümle
Over the years, magazines like The Economist have spread the idea that financial growth means'development' and that this 'development' is good for the Third World.
Yıllar boyunca, The Economist gibi dergiler, mali büyümenin 'kalkınma' anlamına geldiğini ve bu kalkınmanın Üçüncü Dünya için yararlı olduğu düşüncesini yaydılar.