Facebook

Sözlük

like

prepositional phrase

Türkçe'si gibi, ...-e benzeyen
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
Other reasons like stress, anxiety, depression and mental worries can cause serious form of insomnia which can hinder proper sleep for a long time and deteriorate one’s health considerably.
Stres, kaygı, depresyon ve zihinsel endişeler gibi diğer sebepler, uzun süre düzgün uykuyu engelleyebilen ve kişinin sağlığını önemli ölçüde kötüleştirebilen ciddi bir uykusuzluk haline sebep olabilir.

verb

Türkçe'si hoşlanmak, sevmek
Tür verb
Örnek Cümle
Ancient Greeks, who did not like the cold whiteness of marble, painted the statues and buildings.
Mermerin soğuk beyazlığını beğenmeyen eski Yunanlılar, heykelleri ve binaları boyuyorlardı.