Facebook

Sözlük

like

prepositional phrase

Türkçe'sigibi,-e benzeyen
Türprepositional phrase
Örnek Cümle
Ancient Greeks, who did not like the cold whiteness of marble, painted the statues and buildings.
Mermerin soğuk beyazlığını beğenmeyen eski Yunanlılar, heykelleri ve binaları boyuyorlardı.

conjunction

Türkçe'sigibi
Türconjunction
Örnek Cümle
Over the years, magazines like The Economist have spread the idea that financial growth means'development' and that this 'development' is good for the Third World.
Yıllar boyunca, The Economist gibi dergiler, mali büyümenin 'kalkınma' anlamına geldiğini ve bu kalkınmanın Üçüncü Dünya için yararlı olduğu düşüncesini yaydılar.

verb

Türkçe'sihoşlanmak,sevmek
Türverb
Örnek Cümle
Each cell is covered with a thin membrane which surrounds a nucleus, and a jelly - like substance, called cytoplasm.
Bunlar öyle küçüktürler ki milimetrenin binde biri ile ölçülür ve ancak bir mikroskopla görülebilirler.

noun

Türkçe'sibenzeri,eş,zevk
Türnoun
Örnek Cümle
Yoga is a good way for individuals who would like to maintain a healthy lifestyle.
Yoga, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek isteyen bireyler için iyi bir yoldur.