Facebook

Sözlük

like

prepositional phrase

Türkçe'si gibi, ...-e benzeyen
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
Many of the popular techniques like controlled breathing, meditation, physical movement, mental imagery and stretching are beneficial to reduce stress.
Kontrollü nefes alma, meditasyon, fiziksel hareket, zihinsel hayal kurma ve gerilme gibi bir çok popüler teknik stresi azaltmak için yararlıdır.

verb

Türkçe'si hoşlanmak, sevmek
Tür verb
Örnek Cümle
Before a city plan was adopted in 1889, Sao Paulo looked more like a capital city of colonial times.
1889'da bir şehir planı benimsenmeden önce, Sao Paulo daha çok sömürge döneminin bir başkenti gibi görünüyordu.