Facebook

Sözlük

like

prepositional phrase

Türkçe'si gibi, ...-e benzeyen
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
Every day, from newspapers and television, we learn about new technological developments that would have seemed to us like science fiction only ten yearsago.
Her gün gazetelerden ve televizyondan, sadece on yıl önce bize bilim kurgu gibi görünecek olan yeni teknolojik gelişmeleri öğreniyoruz.

verb

Türkçe'si hoşlanmak, sevmek
Tür verb
Örnek Cümle
Katherine Mansfield was particularly impressed by the short stories of the Russian writer Chekhov, and, like him, she wrote stories which depend more on atmosphere and character than on plot.
Katherine Mansfield, özellikle Rus yazar Chekhov‘un kısa hikâyelerinden etkilenmiş ve onun gibi, konudan çok çevre ve karaktere dayalı hikâyeler yazmıştır.