Facebook

Sözlük

like

prepositional phrase

Türkçe'si gibi, ...-e benzeyen
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
If you would like to see Ankara from the air, I'll arrange a helicopter trip for you.
Ankara'yı havadan görmeyi arzu ediyorsanız sizin için bir helikopter gezisi düzenlerim.

verb

Türkçe'si hoşlanmak, sevmek
Tür verb
Örnek Cümle
Pancreatic cancer is mostly detected in the end stage when the cancer has spread to other areas like the lungs and liver.
Pankreas kanseri, çoğunlukla kanserin akciğer ve karaciğer gibi diğer bölgelere yayıldığı son aşamada saptanır.