Facebook

Sözlük

likely

adjective

Türkçe'si muhtemel,olası
Tür adjective
Örnek Cümle
In some parts of the world, many believe that politics is not a suitable job for women, but eventually such opposition seems likely to disappear.
Dünyanın bazı bölgelerinde pek çok kişi siyasetin kadınlar için uygun bir uğraş olmadığına inanmaktadır; ancak bu tür muhalefet zamanla ortadan kalkacak gibi görünmektedir.

adverb

Türkçe'si muhtemelen
Tür adverb
Örnek Cümle
Because of the thermal expansion of ocean water and the accelerated melting of glaciers, sea levels are likely to rise by approximately half a metre by the year 2100.
Okyanus sularının ısınarak genişlemesi ve buzulların artan bir hızla erimesi nedeniyle, 2100 yılına kadar deniz seviyelerinin yaklaşık yarım metre yükselmesi muhtemeldir.