Facebook

Sözlük

likely

adjective

Türkçe'si muhtemel,olası
Tür adjective
Örnek Cümle
If the pollution affects the level of carbon dioxide in the atmosphere, the results are likely to be serious.
Kirlenme atmosferdeki karbon dioksit düzeyini etkilerse sonuçlar ciddi olabilir.

adverb

Türkçe'si muhtemelen
Tür adverb
Örnek Cümle
In exploring the seas for oil, geologists primarily search for the salt domes under which vast oil fields are likely to lie.
Jeologlar, petrol için denizleri araştırırken, öncelikle, altında muhtemelen geniş petrol alanlarının uzandığı tuz tepeciklerini ararlar.