Facebook

Sözlük

likely

adjective

Türkçe'simuhtemel,olası
Türadjective
Örnek Cümle
It’s hardly likely that someone as ambitious as he is will yield to such pressure.
Onun gibi hırslı birinin böyle bir baskıya boyun eğmesi pek olası değildir.

adverb

Türkçe'simuhtemelen
Türadverb
Örnek Cümle
If you don’t smoke, you are less likely to die of a heart attack.
Sigara içmiyorsanız kalp krizinden ölme olasılığınız daha azdır.

Alternatif öneriler:

likelihoodunlikely