Facebook

Sözlük

likely

adjective

Türkçe'si muhtemel,olası
Tür adjective
Örnek Cümle
It’s hardly likely that someone as ambitious as he is will yield to such pressure.
Onun gibi hırslı birinin böyle bir baskıya boyun eğmesi pek olası değildir.

adverb

Türkçe'si muhtemelen
Tür adverb
Örnek Cümle
In some parts of the world, many believe that politics is not a suitable job for women, but eventually such opposition seems likely to disappear.
Dünyanın bazı bölgelerinde pek çok kişi siyasetin kadınlar için uygun bir uğraş olmadığına inanmaktadır; ancak bu tür muhalefet zamanla ortadan kalkacak gibi görünmektedir.