Facebook

Sözlük

likewise

connector

Türkçe'sibenzer şekilde
Türconnector