Facebook

Sözlük

limited

adjective

Türkçe'sisınırlı
Türadjective
Örnek Cümle
There was only limited money, however, I was able to obtain a grant.
Araştırma için ancak çok az (sınırlı) bir para vardı, ama bir bağış sağlamayı başardım.