Facebook

Sözlük

linked

adjective

Türkçe'sibağlı,bağlantılı
Türadjective
Örnek Cümle
High-speed trains, known in Spain as the AVE, have linked Madrid southward to Sevillesince 1992.
İspanya'da AVE olarak bilinen hızlı trenler, 1992'den beri Madrid'i güney yönünde Sevilla'ya bağlamaktadır.