Facebook

Sözlük

liquid

adjective

Türkçe'sisıvı, akıcı
Türadjective
Örnek Cümle
The former is the temperature at which it changes from solid to liquid.
Birincisi katı durumdan sıvı duruma geçtiği ısı derecesidir.

noun

Türkçe'sisıvı
Türnoun

Alternatif öneriler:

liquidationliquidity