Facebook

Sözlük

liquid

adjective

Türkçe'si sıvı, akıcı
Tür adjective
Örnek Cümle
Small amounts of liquid chlorine are added to drinking water and swimming pools to destroy bacteria.
Bakterileri öldürmesi için içme suyuna ve yüzme havuzlarına az miktarda sıvı klor karıştırılmaktadır.

noun

Türkçe'si sıvı
Tür noun
Örnek Cümle
The former is the temperature at which it changes from solid to liquid.
Birincisi katı durumdan sıvı duruma geçtiği ısı derecesidir.