Facebook

Sözlük

liquid

adjective

Türkçe'si sıvı, akıcı
Tür adjective
Örnek Cümle
Small amounts of liquid chlorine are added to drinking water and swimming pools to destroy bacteria.
Bakterileri öldürmesi için içme suyuna ve yüzme havuzlarına az miktarda sıvı klor karıştırılmaktadır.

noun

Türkçe'si sıvı
Tür noun
Örnek Cümle
Compared with solids and liquids, the molecules of a gas are relatively far apart.
Katı ve sıvılarla karşılaştırıldıklarında bir gazın molekülleri görece birbirinden ayrıdır.