Facebook

Sözlük

liquid

adjective

Türkçe'sisıvı, akıcı
Türadjective
Örnek Cümle
In both analysis and synthesis it is often necessary to separate solids from liquids.
Hem analiz hem de sentezde çoğu zaman katıları sıvılardan ayırmak gerekir.

noun

Türkçe'sisıvı
Türnoun
Örnek Cümle
Small amounts of liquid chlorine are added to drinking water and swimming pools to destroy bacteria.
Bakterileri öldürmesi için içme suyuna ve yüzme havuzlarına az miktarda sıvı klor karıştırılmaktadır.

Alternatif öneriler:

liquidationliquidity