Facebook

Sözlük

liquid

adjective

Türkçe'si sıvı, akıcı
Tür adjective
Örnek Cümle
Compared with solids and liquids, the molecules of a gas are relatively far apart.
Katı ve sıvılarla karşılaştırıldıklarında bir gazın molekülleri görece birbirinden ayrıdır.

noun

Türkçe'si sıvı
Tür noun
Örnek Cümle
In both analysis and synthesis it is often necessary to separate solids from liquids.
Hem analiz hem de sentezde çoğu zaman katıları sıvılardan ayırmak gerekir.