Facebook

Sözlük

list

verb

Türkçe'silistelemek
Türverb
Örnek Cümle
The list of the names of the patients from Ankara is in this file.
Ankaralı hastaların isim listesi bu dosyanın içindedir.

noun

Türkçe'siliste
Türnoun
Örnek Cümle
Prose is most often meant to designate a conscious, cultivated writing, not merely a bringing together of vocabularics, a listing of ideas, a catalogue of objects.
Düz yazı çoğu zaman yalnızca sözcüklerin bir araya getirilmesi, düşüncelerin sıralanması, nesnelerin dizelgesinin yapılmasını değil, bilinçli, işlenmiş yazıyı anlatmayı amaçlar.