Facebook

Sözlük

listening

noun

Türkçe'si dinleyiş
Tür noun
Örnek Cümle
The urban children spend most of their time watching TV and listening to radio on weekends.
Şehir çocukları hafta sonları zamanlarının çoğunu TV izleyerek ve radio dinleyerek geçirir.