Facebook

Sözlük

listening

noun

Türkçe'sidinleyiş
Türnoun
Örnek Cümle
Poor listening skills can result from distractions in the environment, disagreement with the speaker and passive listening.
Yetersiz dinleme becerileri, ortamdan kopma, konuşmacıyla anlaşmazlık ve pasif dinlemeden kaynaklanabilir.

Alternatif öneriler:

listenlistener