Facebook

Sözlük

literate

adjective

Türkçe'si bilgili, okuryazar
Tür adjective