Facebook

Sözlük

little

adjective

Türkçe'siçok az; küçük
Türadjective
Örnek Cümle
We were a little disappointed that there was not a warm welcome for the climbers.
Dağcılar için sıcak bir karşılamanın olmaması, bizi biraz düş kırıklığına uğrattı.

pronoun

Türkçe'sibiraz, az şey
Türpronoun
Örnek Cümle
We were a little disappointed that there was not a warm welcome for the climbers.
Dağcılar için sıcak bir karşılamanın olmaması, bizi biraz düş kırıklığına uğrattı.

adverb

Türkçe'siazıcık
Türadverb
Örnek Cümle
He must have had a very good reason for investing in a scheme which has so little likelihood of success.
Başarı olasılığı bu kadar düşük bir projeye yatırım yapmak için herhalde onun çok iyi bir nedeni vardır.

determiner

Türkçe'sibiraz,çok az
Türdeterminer
Örnek Cümle
He must have had a very good reason for investing in a scheme which has so little likelihood of success.
Başarı olasılığı bu kadar düşük bir projeye yatırım yapmak için herhalde onun çok iyi bir nedeni vardır.