Facebook

Sözlük

live

adjective

Türkçe'si canlı,yaşayan
Tür adjective
Örnek Cümle
Around the world today, a house is increasingly viewed not only as a place to live in but at the same time as a high-return investment.
Bugün dünyada ev, giderek, sadece içinde yaşanacak bir yer olarak değil aynı zamanda yüksek getirili bir yatırım olarak görülmektedir.

verb

Türkçe'si yaşamak, ikamet etmek
Tür verb
Örnek Cümle
A large number of people live in constant fear of hunger in Africa.
Afrika'da çok sayıda insan sürekli açlık korkusu içinde yaşarlar.

Alternatif öneriler:

live onlive togetherlive up to