Facebook

Sözlük

live

adjective

Türkçe'si canlı,yaşayan
Tür adjective
Örnek Cümle
With globalization, aided with the expanding reach of the Internet, the way we live has certainly changed.
İnternet ulaşımının küreselleşmeye eklenmesiyle yaşam tarzımız kesinlikle değişmiştir.

verb

Türkçe'si yaşamak, ikamet etmek
Tür verb
Örnek Cümle
A number of people live in constant fear of hunger in Africa.
Afrika'da birçok insan sürekli açlık korkusu ile yaşar.

Alternatif öneriler:

live onlive togetherlive up to