Facebook

Sözlük

live

adjective

Türkçe'sicanlı,yaşayan
Türadjective
Örnek Cümle
A number of people live in constant fear of hunger in Africa.
Afrika'da birçok insan sürekli açlık korkusu ile yaşar.

verb

Türkçe'siyaşamak,ikamet etmek
Türverb
Örnek Cümle
In the report released today, it is pointed out that of the 15 million people with leprosy in the world the great majority live in tropical countries.
Bugün yayınlanan raporda, dünyada cüzzamlı 15 milyon insanın büyük çoğunluğunun tropikal ülkelerde yaşadığı belirtilmektedir.