Facebook

Sözlük

live

adjective

Türkçe'si canlı,yaşayan
Tür adjective
Örnek Cümle
People who live in the north of England speak English in a different way from the people who live in the south.
İngiltere’nin kuzeyinde oturan insanlar ingilizceyi güneyde oturanlardan farklı bir şekilde konuşurlar.

verb

Türkçe'si yaşamak, ikamet etmek
Tür verb
Örnek Cümle
They were all asked about their own smoking habits and about the smoking habits of their parents and the people they lived with.
Hepsine kendi sigara içme alışkanlık­ları, anne-babalarının ve birlikte yaşadıkları kimselerin sigara içme alışkanlıkları so­ruldu.

Alternatif öneriler:

live onlive togetherlive up to