Facebook

Sözlük

living

adjective

Türkçe'si canlı, yaşayan
Tür adjective
Örnek Cümle
I feel lonely living here all by myself.
Burada kendi başıma yaşamaktan yalnızlık hissediyorum.

noun

Türkçe'si kazanç,geçim,yaşam
Tür noun
Örnek Cümle
It may consist of electromagnetic waves or bits of atoms moving at high speeds, which can damage living cells.
Canlı hücreleri harap edebilen elektromanyetik dalga­lardan ve yüksek hızla hareket eden atom parçacıklarından oluşabilir.