Facebook

Sözlük

living

adjective

Türkçe'si canlı, yaşayan
Tür adjective
Örnek Cümle
Malthus claimed in essence that, if a population increased faster than the means of subsistence, this would lead to lower living standards.
Malthus , öz olarak , eğer nüfus geçim imkanlarından daha hızlı artarsa, bunun daha düşük bir yaşam düzeyine yol açacağını iddia ediyordu.

noun

Türkçe'si kazanç,geçim,yaşam
Tür noun
Örnek Cümle
We have a higher standard of living than they have.
Onlardan daha yüksek hayat standardına sahip bulunuyoruz.