Facebook

Sözlük

living

adjective

Türkçe'sicanlı,yaşayan
Türadjective
Örnek Cümle
The girl's fiance may have been living in France.
Kızın nişanlısı Fransa'da oturuyor olabilirdi.

noun

Türkçe'sikazanç,geçim,yaşam
Türnoun
Örnek Cümle
In September, I will have been living in Ankara for ten years.
Eylül'de Ankara'da on yıldır oturuyor olacağım.