Facebook

Sözlük

local

adjective

Türkçe'siyerli, yerel
Türadjective
Örnek Cümle
When Thatcher came to power in 1979, she immediately curtailed the freedom of local authorities to determine their own levels of spending.
Thatcher 1979 da iktidara geldiğinde, yerel yönetimlerin kendi harcama düzeylerini belirleme özgürlüğünü derhal kısıtladı.

noun

Türkçe'siyerli
Türnoun
Örnek Cümle
The article had to be published in a local newspaper.
Makalenin yerel bir gazetede yayımlanması gerekliydi.