Facebook

Sözlük

local

adjective

Türkçe'si yerli, yerel
Tür adjective
Örnek Cümle
The party leaders will be speaking on TV and the local candidates will be addressing in the constituencies.
Parti liderleri televizyonda konuşuyor ve yerel adaylar seçim çevrelerinde topluluklara hitap ediyor olacaklar.

noun

Türkçe'si yerli
Tür noun
Örnek Cümle
When Thatcher came to power in 1979, she immediately curtailed the freedom of local authorities to determine their own levels of spending.
Thatcher 1979 da iktidara geldiğinde, yerel yönetimlerin kendi harcama düzeylerini belirleme özgürlüğünü derhal kısıtladı.