Facebook

Sözlük

locate

verb

Türkçe'si yerini belirlemek
Tür verb
Örnek Cümle
Whales have a clever way of distinguishing their own sounds from other sounds in order to navigate and locate their prey.
Balinaların, yollarını bulabilmek ve avlarının yerini belirleyebilmek için kendi seslerini diğer seslerden ayırmada zekice bir yöntemi vardır.