Facebook

Sözlük

located

adjective

Türkçe'si bulunan,saptanan,konumlanmış
Tür adjective
Örnek Cümle
The root cells of plants have structures and functions very different from those of the various types of cells located in plant leaves.
Bitkilerin kök hücreleri, bitki yapraklarında bulunan çeşitli tipteki hücrelerdekinden çok farklı yapılara ve işlevlere sahiptir.