Facebook

Sözlük

logical

adjective

Türkçe'simantıklı
Türadjective
Örnek Cümle
There may be a logical explanation, but I can’t think of one.
Mantıksal bir açıklaması olabilir, ama ben bulamıyorum.