Facebook

Sözlük

lonely

adjective

Türkçe'si yalnız, ıssız
Tür adjective
Örnek Cümle
A new student feels lonely at first but he soon makes friends.
Yeni bir öğrenci başlangıçta yalnızlık duyar ama kısa sürede arkadaş edinir.