Facebook

Sözlük

long-standing

adjective

Türkçe'sieskiden beri süregelen
Türadjective
Örnek Cümle
In recent years, the government has sought to address long-standing Maori grievances.
Son yıllarda, hükumet uzun süredir var olan Maori sorunlarına değinmek istemektedir.