Facebook

Sözlük

long-term

adjective

Türkçe'si uzun süreli, uzun vadeli
Tür adjective
Örnek Cümle
They don’t know what our long-term prospects are.
Onlar, bizim uzun vadeli beklentilerimizin ne olduğunu bilmiyorlar.