Facebook

Sözlük

long

adjective

Türkçe'siuzun
Türadjective
Örnek Cümle
Green coffee keeps for a long time, while roasted and ground coffee quickly loses flavour and aroma if exposed to the air.
Çiğ kahve uzun süre dayanır ancak kavrulmuş ya da öğütülmüş kahve, havayla temas ettiği takdirde, tadını ve güzel kokusunu hemen yitirir.

adverb

Türkçe'siuzun süre,epey zaman
Türadverb
Örnek Cümle
The negotiations on the border dispute are long drawn out because neither side has agreed to make any concessions whatsoever.
Sınır anlaşmazlığı ile ilgili görüşmeler, hiçbir tarafın kesinlikle herhangi bir taviz vermeyi kabul etmemesi nedeniyle çok uzadı.

verb

Türkçe'siözlemek,çok istemek
Türverb