Facebook

Sözlük

long

adjective

Türkçe'si uzun
Tür adjective

adverb

Türkçe'si uzun süre,epey zaman
Tür adverb
Örnek Cümle
So long as millions of human beings, the great majority of them in the Third World, are precariously on the border-line of starvation, no educational policy, however well-conceived, can by itself eradicate illiteracy.
Büyük çoğunluğu üçüncü dünyada bulunan milyonlarca insan açlık sınırında güç durumda yaşadığı sürece ne kadar iyi düşünülmüş olursa olsun hiçbir eğitim politikası yalnız başına cehaleti ortadan kaldıramaz.

verb

Türkçe'si özlemek,çok istemek
Tür verb
Örnek Cümle
Thus although nuclear power has, so far, done little harm, in the long run it might well be the most dangerous form of man-made pollution.