Facebook

Sözlük

look for

phrasal verb

Türkçe'siaramak
Türphrasal verb
Örnek Cümle
Some organisms are able to look for suitable environment.
Bazı organizmalar uygun çevre arayabilirler.