Facebook

Sözlük

look

verb

Türkçe'si bakmak; ...gibi görünmek
Tür verb
Örnek Cümle
Your own faults look as big to the other fellow as his do to you.
Kendi kusurlarınız karşınızdaki adama, onun kusurlarının size göründüğü kadar büyük görünür.

noun

Türkçe'si bakış; görünüş
Tür noun
Örnek Cümle
About one third of retireds have difficulty coping with the consequences of retirement, whereas others look forward to retiring.
Emeklilerin yaklaşık üçte biri emekliliğin sonuçlarıyla başa çıkmakta zorlanır, oysa ki diğerleri emekli olmayı dört gözle bekler.