Facebook

Sözlük

look

verb

Türkçe'si bakmak; ...gibi görünmek
Tür verb
Örnek Cümle
Alan and Pete are not twins, yet they look amazingly like each other.
Alan ve Pete ikiz değiller ama birbirlerine şaşılacak derecede benziyorlar.

noun

Türkçe'si bakış; görünüş
Tür noun
Örnek Cümle
Trained energy auditors know what to look for and can locate a variety of flaws that may be resulting in energy inefficiency.
Eğitimli enerji denetçileri, ne arayacağını bilir ve enerji verimsizliği ile sonuçlanabilen çeşitli hataları saptayabilir.