Facebook

Sözlük

look

verb

Türkçe'sibakmak; ...gibi görünmek
Türverb
Örnek Cümle
Trained energy auditors know what to look for and can locate a variety of flaws that may be resulting in energy inefficiency.
Eğitimli enerji denetçileri, ne arayacağını bilir ve enerji verimsizliği ile sonuçlanabilen çeşitli hataları saptayabilir.

noun

Türkçe'sibakış; görünüş
Türnoun
Örnek Cümle
He’s very old, so you must not expect him to be able to look after himself.
Çok yaşlı, bu nedenle kendisine bakabileceğini sanma.