Facebook

Sözlük

loosely

adverb

Türkçe'sigevşekçe
Türadverb
Örnek Cümle
Although the sponge is multicellular, its cells are loosely connected and do not form specific tissues.
Sünger çok hücreli olmasına karşın , hücreleri birbirine gevşek bir şekilde bağlıdır ve belirgin doku oluşturmaz.

Alternatif öneriler:

at a loose endlooseloosen