Facebook

Sözlük

loosely

adverb

Türkçe'si gevşekçe
Tür adverb
Örnek Cümle
Although the sponge is multicellular, its cells are loosely connected and do not form specific tissues.
Sünger çok hücreli olmasına karşın , hücreleri birbirine gevşek bir şekilde bağlıdır ve belirgin doku oluşturmaz.

Alternatif öneriler:

at a loose endloose