Facebook

Sözlük

lot

adjective

Türkçe'siçok,çok miktarda
Türadjective
Örnek Cümle
Unique because of its physical characteristics and cultural traditions, the Yucatan peninsula attracts a lot of tourists.
Fiziksel özellikleri ve kültürel gelenekleriyle eşsiz bir yer olan Yucatan yarımadası, pek çok turist çekmektedir.

pronoun

Türkçe'siçok
Türpronoun
Örnek Cümle
There is still a lot that is unknown about the causes of global warming that scientists are trying to figure out.
Bilim adamların anlamaya çalıştıkları küresel ısınmanın nedenleri hakkında bilinmeyen hala bir çok şey var.

adverb

Türkçe'siçok
Türadverb
Örnek Cümle
A lot of people know a foreign language in Ankara.
Ankara'da çok kimse bir yabancı dil bilir.

noun

Türkçe'sipay,hisse
Türnoun
Örnek Cümle
A lot of people know a foreign language in Ankara.
Ankara'da çok kimse bir yabancı dil bilir.