Facebook

Sözlük

low

adjective

Türkçe'si düşük, alçak, az
Tür adjective
Örnek Cümle
The challenge women-owned businesses mostly encounter is the lack of funding or having low revenues.
İş sahibi kadınların genellikle karşılaştığı güçlük fon eksikliği ya da düşük gelir almalarıdır.