Facebook

Sözlük

low

adjective

Türkçe'si düşük, alçak, az
Tür adjective
Örnek Cümle
The article he has published is concerned with the way matter behaves at very low temperatures.
Onun yayınladığı makale, maddenin çok düşük sıcaklıklardaki davranış biçimi ile ilgilidir.