Facebook

Sözlük

lyric

noun

Türkçe'silirik şiir
Türnoun
Örnek Cümle
The Romans adopted from the Greeks not only epicand lyric poetry, but also rhetoric, philosophy, andthe writing of history.
Romalılar, Yunanlılardan sadece destanı ve lirik şiiri değil, aynı zamanda söylevi, felsefeyi ve tarih yazımını almışlardır.

Alternatif öneriler:

lyricallyricistlyrics