Facebook

Sözlük

made

adjective

Türkçe'siüretilmiş,yapılmış,-den yapılmış
Türadjective
Örnek Cümle
How I wish I could have met her before she made such a decision!
Böyle bir kararı almadan önce onunla görüşebilmeyi ne kadar isterdim!