Facebook

Sözlük

main

adjective

Türkçe'siana,asıl,temel
Türadjective
Örnek Cümle
Successful business management consists of several important elements, the main of which are goal setting and business analysis.
Başarılı işletme yönetimi, en önemlisi hedef belirleme ve iş analizi olan birkaç önemli unsurdan oluşmaktadır.