Facebook

Sözlük

main

adjective

Türkçe'si ana,asıl,temel
Tür adjective
Örnek Cümle
The main purpose of the bilateral talks was to discuss and determine the procedures concerning the implementation of the peace treaty newly signed between the two countries.
İkili görüşmelerin temel amacı iki ülke arasında yeni imzalanmış olan bir barış antlaşmasının uygulanmasına ilişkin usulleri tartışmak ve belirlemekti.