Facebook

Sözlük

main

adjective

Türkçe'si ana,asıl,temel
Tür adjective
Örnek Cümle
One of the main reasons behind the rapid development is the significant change in the education sector.
Hızlı gelişimin arkasındaki en önemli sebeplerden biri eğitim sektöründeki önemli değişimdir.