Facebook

Sözlük

maintain

verb

Türkçe'si korumak, muhafaza etmek; iddia etmek
Tür verb
Örnek Cümle
Most sociologists maintain that the most significant element of culture that we must learn are values, norms of conduct and social roles.
Çoğu sosyolog, öğrenmemiz gereken en önemli kültür öğelerinin değerler, davranış normları ve, toplumsal roller olduğunu ileri sürer.