Facebook

Sözlük

maintain

verb

Türkçe'sikorumak,muhafaza etmek; iddia etmek
Türverb
Örnek Cümle
Studies have shown that the regular consumption of milk helps to maintain bone health and prevent osteoporosis.
Araştırmalar düzenli süt tüketiminin kemik sağlığını korumaya ve osteoporozu önlemeye yardım ettiğini göstermektedir.